Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr UG.WG.0050.116.2023

Pieczęć

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina nr UG.WG.0050.116.2023 z dnia 7.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy na 2024 r.

Udostępnij: