Wybory do izb rolniczych

blog-img-08

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 149 w Żórawinie o nie przeprowadzaniu głosowania. W ww. okręgu wyborczym w radach powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest: 2. W związku z powyższym zgodnie z § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.19r. w spr. szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.

Udostępnij: