Wielkanoc 2009

blog-img-08

Radosnych, zdrowych i pogodnych
Œwišt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz
Miłoœci, Wiary i Nadziei na kolejne dni

życzš

Wójt Gminy Jan Żukowski,
Przewodniczšcy Rady Gminy Leszek Marszałek
oraz pracownicy Urzędu Gminy Żórawina

Udostępnij: