Spotkanie z Radą Rodziców i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Rzeplinie

A4- AKSONOMETRIA Rzeplin

Dziś – 20 lutego Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły Podstawowej z Rzeplina Andrzej Mikieko spotkali się z Wójtem Janem Żukowskim, Zastępcą Wójta Tomaszem Graczem i pracownikami urzędu aby omówić plany i zaawansowanie prac nad projektem i budową infrastruktury szkolnej na przejętym w ostatnim czasie terenie w Rzeplinie.

Konstruktywna rozmowa dotyczyła aktualnego stanu, możliwości finansowych, dofinansowania zewnętrznego i planowanych terminów realizacji. Dotychczas powstała koncepcja zagospodarowania całego terenu oraz konsultowany i uwagowany jest program funkcjonalno użytkowy inwestycji.

Trwają spotkania z projektantami i działania projektowe dla I etapu inwestycji – czyli budowy sali sportowej z zapleczem szatniowym w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki o nazwie „Olimpia”. Brane pod uwagę są najlepsze rozwiązania techniczne i najbardziej optymalne do realizacji. Poruszono również temat budowy ścieżki rowerowej relacji Rzeplin-Karwiany, która miałaby komunikować te miejscowości, zmniejszając ruch samochodowy.

Dziękujemy Dyrekcji szkoły i Radzie Rodziców za możliwość wymiany pomysłów, zaangażowanie i merytoryczne podejście w poruszanych na spotkaniu tematach.

Udostępnij: