Przypomnienie

blog-img-08

Przypominamy, że podmioty realizujšce zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2013 roku zobowišzane sš do złożenia sprawozdania.
Wzór sprawozdania został zamieszczony na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

Zarzšdzenie nr 184/2013 oraz wzór sprawozdania

Udostępnij: