Dzień: 8 stycznia, 2014

Przypomnienie

Przypominamy, że podmioty realizujšce zadania publiczne w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2013 roku zobowišzane sš do złożenia sprawozdania. Wzór sprawozdania został zamieszczony na Biuletynie

Czytaj więcej »