PODPISANIE POROZUMIENIA SUMP

20230403_122141

W dniu 3 kwietnia 2023 roku w sali sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia doszło do podpisania przez przedstawicieli kilkudziesięciu samorządów porozumienia w sprawie kontynuacji prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Współpraca w tym zakresie pozwoli w perspektywie do 2035 roku zrealizować szereg zintegrowanych projektów z obszaru transportu, planowania przestrzennego i innych, w istotny sposób przyczyniając się do poprawy jakości życia także mieszkańców Gminy Żórawina.

Z ramienia naszej Gminy porozumienie podpisał Wójt, Pan Jan Żukowski.

Udostępnij: