Podatki 2022

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wynosiła 212,26 zł/m3. Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na 2022 rok będzie wynosić 46,70 zł/ha.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, która wyniosła 61,48 zł za 1 dt, stawka podatku rolnego na 2022 rok wynosić będzie 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy i 307,40 zł za 1 ha fizyczny.

Udostępnij: