Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach  oraz Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach

Pieczęć

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o konkursach  na stanowiska dyrektorów dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina.

https://zorawina.bip.gov.pl/konkursy-na-dyrektorow-szkol/zarzadzenie-wg-0050-24-2023-wojta-gminy-zorawina.html

Udostępnij: