OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ŻÓRAWINA

niepodległości_11.11.2021_2
“Krótki wierszyk o ojczyźnie”
Kto kocha prawdziwie Ojczyznę
I Matki nazywa Ją mianem,
Zna łąki i pola Jej żyzne
I klekot bociani nad ranem;
Kto wiosną (a wiedzieć należy,
Że wiosna przecudna jest w maju),
Czci dawno poległych żołnierzy –
Tych, którzy zginęli dla kraju;
Kto trudne poznawszy Jej dzieje,
Rozważa je w sposób rozumny:
Nad każdym Jej bólem – boleje
I każdą Jej chlubą jest dumny;
Kto ceni Jej barwy ojczyste –
Bo Cnoty i Męstwa są znakiem;
Kto umie Ich bronić, zaiste –
Ten właśnie jest dumnym Polakiem.
Zygmunt Marek Miszczak
zdjęcia: Joanna Damasiewicz
Udostępnij: