Nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

children-g8ea97885b_1920_0

Szanowni Państwo,

Termin składania dokumentów ( do Urzędu Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6) będących podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy to 25.10.2021 r. 

Do złożenia:

1.  DLA RODZICA DZIECKA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

– załącznik 7. – oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego
– załącznik 3. – oświadczenie o wyborze sprzętu i braku możliwości zapewnienia usługi Internetu / dla rodzica/opiekuna
– załącznik 1. – zgoda na przetwarzanie danych

2. DLA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

– załącznik 8. – oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu
– załącznik 4. – oświadczenie o wyborze sprzętu i braku możliwości zapewnienia usługi Internetu / dla os. pełnoletniej
– załącznik 1. – zgoda na przetwarzanie danych

 Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6, w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty można pobrać na stronie bądź wypełnić na miejscu w Biurze Obsługi Klienta.

Udostępnij: