Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 Stary Śleszów-Nowy Śleszów.

blog-img-08

W lipcu bieżącego roku rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 Stary Śleszów-Nowy Śleszów. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, remont zjazdów, oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych oraz malowanie oznakowania poziomego. Remont nawierzchni wykonany zostanie metodą MCS, która zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, dodanie cementu oraz emulsji asfaltowej. Całość jest mieszana i zagęszczana walcem. Na tak przygotowaną podbudowę wylana zostanie warstwa wiążąca asfaltu gr. 8 cm oraz ścieralna 4 cm. Pobocza zmodernizowanej drogi wykonane zostaną z tłucznia kamiennego gr. 15 cm.

Na przedmiotowym odcinku drogi na czas prowadzenia remontu został wprowadzony ruch wahadłowy.

Wykonawcą prac jest: BERGER BAU sp. z o.o. z Wrocławia.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

 

Udostępnij: