KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE ŻÓRAWINA 2024

653f1622eb380797ee354edddd89113b

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE ŻÓRAWINA

 

Dotyczy osób zameldowanych na stałe lub czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Żórawina

Do stawienia się do Kwalifikacji Wojskowej Wzywa się:

  • Wszystkich mężczyzn urodzonych w 2005r.
  • Mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdrowia,
  • Osoby urodzone w latach 2003-2004 które zostały uznane przez Powiatowe Komisje Lekarskie za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem Kwalifikacji Wojskowej,
  • Kobiety /na wezwanie / posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

 

TERMIN:

Mężczyźni : 7, 11, 12 MARCA 2024r

Kobiety: 11 i 12 MARCA 2024r.

MIEJSCE:

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 131

Budynek C, pomieszczenie 14 C

 

Dokładny termin i godzinę stawiennictwa podano na osobistym wezwaniu, które wysłano każdemu podlegającemu kwalifikacji.

Udostępnij: