Kondolencje dla druha Mariana Świerczka

żałoba 33a

Dla Pana Mariana Świerczka, wieloletniego druha OSP Rzeplin oraz całej
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci syna Bogdana
składają Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski, pracownicy Urzędu Gminy,
Sołtysi oraz Radni Gminy Żórawina.

Udostępnij: