Komunikat o przydatności wody do spożycia, dotyczy: Krajków, Nowojowice, Nowy Śleszów, Stary Śleszów, Polakowice, Racławice Małe.

Screenshot 2021-12-18 at 21-00-27 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – Wodociągi Żórawina

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2021 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu zbiorowego zaopatrywanego z SUW Stary Śleszów.

Komunikat dotyczy miejscowości:  Krajków, Nowojowice, Nowy Śleszów, Stary Śleszów, Polakowice, Racławice Małe.

Szczegółowe informacje (pełna treść komunikatu) pod poniższym linkiem: Komunikat nr 02/2021 PPIS we Wrocławiu z dnia 20.12.2021r.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż we wszystkich badaniach wody wykonanych na stacji uzdatniania wody, punkcie kontrolnym – Szkoła podstawowa Polakowice oraz na sieci wodociągowej w m. Nowojowice  (hydrant) nie stwierdzono żadnych bakterii ani przekroczeń innych parametrów wody. Wykrycie pojedynczych bakterii miało jedynie miejsce na wewnętrznej instalacji w punkcie kontrolnym u Konsumenta.

Udostępnij: