II Nabór wniosków o dotacje na inwestycje – wymiana pieca

download-file

 

 •  

  ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO

  ogłasza II nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2022 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

   I.    Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

  1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Wrocławskiego określa Uchwała Nr XV/148/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 04 czerwca 2020 r.
   w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 3797) zmieniona Uchwałą nr XIX/209/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 kwietnia 2021 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 2123) oraz Uchwałą  Nr XXII/254/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2021 r. poz. 6258).
  2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych.

  II. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu od dnia 30 czerwca 2022 roku:

  Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  ul. Tadeusza Kościuszki 131

  50-440 Wrocław

  III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr  112 /2022 z dnia   21.06.2022 r.

  IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu Wrocławskiego.

  V. Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

  VI. Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

  VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

  VIII. Ostateczny termin wykonania inwestycji ustala się do dnia 30 października 2022 r.

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu:

  • Marta Szemberg     71 72 21 847, 797 096 324
  • Grażyna Wacińska 71 72 21 848

oraz na stronie: https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-na-dotacje-na-piece.html

 

 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1040_uchwala-dotacja-piece-_wersja-scalona_dotacja-piece.pdf
 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1041_wniosek-o-udzielenie-dotacji-celowej-i-oswiadczenia-06.2022.pdf
 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1042_wniosek-o-udzielenie-dotacji-celowej-i-oswiadczenia-2022.doc
 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1043_wzor-umowy-_-piece.pdf
 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1044_zgloszenie-zakonczenia-inwestycji-2022.docx
 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1045_zgoda-wspolwlasciciela-2022.doc
 • https://www.powiatwroclawski.pl/files/file_add/download/1046_zgoda-wspolwlasciciela-2022.pdf
Udostępnij: