Budowa drogi Stary ŚŒleszów-Wilkowice oraz w m. Krajków.

blog-img-08

W sierpniu br. rozpoczęła się budowa kolejnych dróg na terenie naszej Gminy. Przebudowana zostanie droga łacząca wsie Stary ŚŒleszów z Wilkowicami oraz droga gminna w Krajkowie. W ramach w/w zadań wykonana zostanie nowa nawierzchnia tłuczniowa, która umożliwi swobodne przemieszczanie się pojazdów rolniczych, samochodów osobowych oraz rowerzystów. Budowa drogi do Wilkowic zapewni miejscowoœci połączenie z drogą wojewódzka nr 346. W chwili obecnej prowadzone są prace ziemne oraz rozpoczęto układanie podbudowy.
Prace prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze śœrodków pochodzšcych z budżetu Województwa Dolnoœśląskiego.
Prace zakończą się w paźŸdzierniku bieżącego roku.
Tomasz Gracz
 

Udostępnij: