Aktualności

Wielkanoc 2010

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.Czas odradzania się wiary w siłę ChrystusaI drugiego człowieka.Życzymy, aby Œwięta WielkanocnePrzyniosły radoœć i wzajemnš życzliwoœć.By stały się œrodkiem wzmacniania ducha.Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

Czytaj więcej »

Ogłoszenie

W dniu 9 kwietnia 2010r. (pištek) o godzinie 17.00 w klubie Gminnego Oœrodka Kultury w Żórawinie przy al. Niepodległoœci 4 odbędzie się spotkanie założycielskie w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Rowerowego w

Czytaj więcej »

Zbiórka zużytych baterii

Baterie i akumulatory ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właœciwoœci mogš stanowić zagrożenie dla całego œrodowiska*, ponieważ po zużyciu stajš się odpadem niebezpiecznym! W Urzędzie Gminy Żórawina

Czytaj więcej »

Zbiórka zużytych baterii

Baterie i akumulatory ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właœciwoœci mogš stanowić zagrożenie dla całego œrodowiska*, ponieważ po zużyciu stajš się odpadem niebezpiecznym! W Urzędzie Gminy Żórawina

Czytaj więcej »