Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

blog-img-08

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 1
CEL SPOTKANIA: Określenie problemów i potrzeb obszaru uwzględniających perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).
GRUPA DOCELOWA: 1) przedstawiciele organizacji społecznych; 2) przedstawiciele środowisk gospodarczych; 3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.
TERMINY:
26.08.2015 – godz. 17.00-19:00 – Żórawina ul. GCK ul. Niepodległości 6 – NGO
28.08.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kąty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa 23 – przedsiębiorcy
02.09.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani
ZASTOSOWANA METODA KONSULTACJI:
Warsztat konsultacyjny
PLAN MERYTORYCZNY SPOTKANIA:
1.

Udostępnij: