Dzień: 6 sierpnia, 2015

Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 1CEL SPOTKANIA: Określenie problemów i potrzeb obszaru uwzględniających perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).GRUPA DOCELOWA: 1) przedstawiciele organizacji społecznych; 2) przedstawiciele środowisk gospodarczych; 3) przedstawiciele defaworyzowanych

Czytaj więcej »