Dzień: 19 sierpnia, 2015

Utrudnienia w ruchu w Żórawinie

W związku z rozpoczętą odbudową mostu drogowego znajdującego się na rzece Żurawka w miejscowoœci Żórawina, na łączeniu Al. Niepodległośœci z ulicą Małowiejską informujemy, że mieszkańcy muszą liczyć się z występującymi utrudnieniami w ruchu. Prace potrwają do

Czytaj więcej »

Aktualizacja Strategii LGD LiderA4

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 1CEL SPOTKANIA: Okreœlenie problemów i potrzeb obszaru uwzględniajšcych perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).GRUPA DOCELOWA:1) przedstawiciele organizacji społecznych;2) przedstawiciele œrodowisk gospodarczych;3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właœciwi

Czytaj więcej »