100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA!!!

blog-img-08

Nasz Gmina przystšpiła do realizowanego przez markę Nivea konkursu pn. „100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA”.
Już od 6 czerwca na stronie www.NIVEA.pl odnaleŸć można gminy, które zgłosiły swój udziału w konkursie. Nagrodš ma być 1 ze 100 placów zabaw zamontowany przez firmę Nivea w miejscu wskazanym przez Gminę, będšcš uczestnikiem konkursu.

Gmina Żórawina zgłosiła do konkursu następujšce lokalizacje:
– teren Przedszkola przy ul. Urzędnicza 18 w Żórawinie,
– teren Szkoły Podstawowej w Węgrach.

Każdy może przyczynić się do zwycięstwa proponowanej przez Gminę lokalizacji placu zabaw. Wystarczy od 6 czerwca 2011 r. zarejestrować się na stronie www.NIVEA.pl. i oddać swój głos. Głosować można codziennie w okresie trwania konkursu tj. do dnia 31 paŸdziernika 2011 r.
W 100 lokalizacjach które otrzymajš najwięcej głosów wybudowane zostanš place zabaw.
Place zabaw będšce nagrodami w konkursie składać się będš m.in. z: dwóch wieloelementowych zestawów zabawowych, jednego elementu sprawnoœciowego, dwóch huœtawek, dwóch bujaków sprężynowych, jednej karuzeli, piaskownicy i ławki.

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w akcję. Głosy mieszkańców dajš wyjštkowš szansę na wybudowanie nowoczesnych placów zabaw.
Tomasz Gracz

Udostępnij: