Jesteś tutaj

Plac zabaw w Karwianach

W ramach Stowarzyszenia Lider A4 - działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, zrealizowano inwestycję pod nazwą: „Utworzenie miejsca rekreacji, zabaw i ćwiczeń dla dzieci w m. Karwiany”. Gmina uzyskała środki w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.

Plac zabaw zlokalizowano na działce gminnej, w bezpiecznej odległości od drogi. Przed przystąpieniem do właściwych prac teren wymagał uporządkowania.

Najmłodsi mieszkańcy Karwian zyskali miejsce do bezpiecznej zabawy a ich rodzice miejsce spotkań. W I etapie (dofinansowanym z Unii Europejskiej) plac zabaw został wyposażony w: linarium, huśtawki oraz wieloelementowy zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, płaszczyzna z opon, pomost ruchomy, trap, drabinka, wieża, równoważnia) oraz ławki, natomiast w II etapie (realizowanym przez gminę), zainstalowano zestaw sprawnościowy - wspinaczkowy, karuzelę tarczową i inne zaproponowane przez mieszkańców. Całość jest ogrodzona w celu zabezpieczenia bawiących się dzieci, oraz przed dostępem zwierząt na teren placu zabaw.

Zdjęcie placu zabaw
Zdjęcie placu zabaw
Zdjęcie placu zabaw
Zestawy dostępne dla dzieci
Zestawy dostępne dla dzieci
Zestawy dostępne dla dzieci
Zestawy dostępne dla dzieci