Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024

Black and Gold Illustrative Graduation Card (1)
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Drodzy Ósmoklasiści,
🔰 Dziś kończy się rok szkolny 2023/2024, który był czasem wytężonej nauki i pracy, sukcesów, podejmowania nowych wyzwań i zmian, realizowania planów i marzeń.
🔰 Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom dziękuję za zaangażowanie w przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i określonych umiejętności, wzbogacających w nich nieprzemijające wartości otaczającego świata: dobra, prawdy, piękna oraz solidarności i społecznego zaangażowania.
🔰 Drodzy Rodzice, dziękuję za współpracę – Waszą wzajemną oraz ze szkołami i ich kadrą. Gratuluję osiągnięć edukacyjnych Waszych dzieci. Jestem głęboko przekonany, że Wasz trud wychowawczy zaowocuje dobrem wspólnym całego społeczeństwa.
🔰 Drodzy Uczniowie, jestem pełen podziwu dla Waszej ciekawości świata i młodzieńczego entuzjazmu. Dziękuję za zaangażowanie w naukę i osiągane sukcesy, które świadczą o tym, że potraficie wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole. Dzieląc z Wami radość z odniesionych sukcesów i osiągnięć, życzę Wam radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
🔰 Szczególne życzenia kieruję do Was – Ósmoklasiści, którzy rozpoczynacie nowy etap, opuszczając mury naszych szkół. Życzę Wam, aby dokonane wybory okazały się trafne, zdobywana wiedza procentowała a zawiązane znajomości i przyjaźnie wartościowe i trwałe,
Udostępnij: