Życzenia dla Strażaków

blog-img-08

Druhny i Druhowie!
Z okazji Œwięta Strażaków, w dniu œw. Floriana życzę Wam wszystkiego najlepszego oraz wiele wytrwałoœci i spełnienia w służbie dla dobra naszej małej ojczyzny- Gminy Żórawina.

Prezes Zarzšdu Oddziału Gminnego
Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żórawinie

Jan Żukowski

Udostępnij: