Życzenia

blog-img-08

Z okazji Œwišt Bożego Narodzenia życzymy Państwu
Powodzenia wszelkiego, sukcesów i daru w postaci cech niezłomnego charakteru.
Uœmiechu, przyjaciół, pogody ducha. Słońca œwiecšcego w dni ciemne i pochmurne!
Dróg dobrych i œcieżyn życia, losu szczęœliwego. Zdrowia wybornego!
Dobrego ducha wiary i myœli w Nowym Roku 2011

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

Rada Gminy Żórawina

i pracownicy Urzędu Gminy

Udostępnij: