Życzenia Œwišteczne

blog-img-08

Niechaj nadchodzšce Œwięta Narodzenia Pańskiego
będš pełne wzajemnej życzliwoœci, rodzinnego ciepła, wiary, nadziei i miłoœci.
Niechaj czas tradycji i staropolskie obyczaje:
stół z siankiem i pachnšcymi potrawami, talerz przygotowany dla wędrowca,
serdeczne łamanie się opłatkiem i wspólny œpiew kolęd
przyniosš ukojenie oraz poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty.
Wesołych Œwišt oraz Szczęœliwego Nowego Roku 2014

Życzy

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski

oraz pracownicy Urzędu Gminy

Udostępnij: