Zwrot podatku akcyzowego

blog-img-08

Rolniku! Zbliża się termin składania wniosków o zwrot akcyzy na olej napędowy używany do produkcji rolnej.  Już do 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. można składać wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

WAŻNE INFORMACJE:

  • W 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku.
  • Stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 roku ( Dz. U. z 2023 poz.2674) wynosi  1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.
  • W roku można składać wnioski w dwóch terminach

– I termin – od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

– II termin – od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

  • Wypłaty zwrotu podatku:

od 1 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r., w przypadku złożenie wniosku w drugim terminie.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1948) producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w celnie oleju napędowego zakupionego o wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww ustawy z dnia 10 marca 2006r. limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

160,60 zł x ilość ha użytków rolnych (110 l x 1,46)
oraz
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (40 x 1,46)
5,84 zł x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń (4 x 1,46)
58,40 zł x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec (40 x 1,46)
58,40 zł x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz (40 x 1,46)
58,40 zł x średnia liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni (40 x 1,46)

 

  • Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy dołączyć informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni oraz o licznie świń  będących w posiadaniu producenta rolnego  wydaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwą dla siedziby stada.

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych przez wnioskodawcę zwierząt dostarczyć powinien sam producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu. Musi to zrobić przy pierwszym składanym wniosku w danym roku.

Udostępnij: