Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

blog-img-08

W Wydziale Podatków realizowane sš zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych za olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie złożyć wniosek do Urzędu Gminy.

Wniosek należy złożyć na odpowiednim druku w terminie od 1 wrzeœnia 2009 roku do 30 wrzeœnia 2009 roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) z okresu od 1 marca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

Pienišdze będš wypłacane w terminach:
– od 2 – 30 listopada 2009 roku,
gotówkš w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pobierz wniosek

Udostępnij: