Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

blog-img-08

W Wydziale Podatków realizowane sš zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych za olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w odpowiednich terminach złożyć wniosek do Urzędu Gminy.

W terminie od 1 marca 2010 roku do 31 marca 2010 roku należy złożyć wniosek na odpowiednim druku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2009 roku do 28 lutego 2010 roku oraz w terminie od 1 wrzeœnia 2010 roku do 30 wrzeœnia 2010 roku z fakturami VAT (lub ich kopiami) z okresu od 1 marca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku.

Pienišdze będš wypłacane w terminach:
– od 4 maja 2010 roku do 31 maja 2010 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
– od 2 listopada 2010 roku do 30 listopada 2010 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówkš w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Pobierz wniosek

Udostępnij: