Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

blog-img-08

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

– w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 wrzeœnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r.,

– w terminie od 1 wrzeœnia 2011 r. do 30 wrzeœnia 2011 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowišcymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. w ramach limitu zwrotu podatku okreœlonego na 2011 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r. wynosi 73,10 zł * iloœć ha użytków rolnych

Pienišdze wypłacane będš gotówkš w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:
2 – 31 maja 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 – 30 listopada 2011 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Pobierz wniosek

Udostępnij: