ZMIANY W ZASADACH ZBIÓRKI OBJAZDOWEJ

blog-img-08

Od bieżącego roku w ramach zbiórki objazdowej nie będą podstawiane kontenery na odpady poremontowe i budowlane. Odpady te odbierane będą sprzed posesji. Należy przygotować je do odbioru w odpowiednich workach lub innych opakowaniach do 50 kg, posiadających odpowiednią wytrzymałość, zabezpieczyć przed wysypaniem, wyciekaniem i skaleczeniem (ciężkie odpady należy umieszczać w workach typu big-bag).

Większe ilości odpadów można również bezpłatnie dostarczyć do PSZOK
w Godzikowicach:

PSZOK:
ul. Stalowa 12
Godzikowice
55-200 Oława

W załączeniu zmiany w zasadach zbiórki objazdowej.

Wszystkie odpady odbierane będą przed posesją.

Udostępnij: