Zmiana siedziby Zwišzku Międzygminnego Œlęza-Oława

blog-img-08

Zwišzek Międzygminny Œlęza-Oława informuje, że z dniem 12 sierpnia 2013 r. nastšpiła zmiana siedziby biura zwišzku.

NOWY ADRES:

ZWIĽZEK MIĘDZYGMINNY ŒLĘZA-OŁAWA
UL. ŻERNICKA 17
55-010 ŒWIĘTA KATARZYNA

(BUDYNEK STAREGO URZĘDU GMINY)

Udostępnij: