ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT PODATKÓW

blog-img-08

Przypominamy, że w zwišzku ze zmianš systemu rozliczeń każdemu podatnikowi został przyporzšdkowany jego indywidualny numer konta bankowego.
Nowy numer konta będzie widniał na nakazach podatkowych które będš dostarczane w lutym tego roku.
Wszystkie wpłaty będš jednoznacznie identyfikowane na podstawie tego numeru.
Prosimy o dokonywanie przelewów podatkowych tylko na wskazany w nakazie podatkowym numer rachunku.

Udostępnij: