Zmiana numeru faksu Urzędu Gminy w Żórawinie

blog-img-08

W zwišzku z rozbudowš centrali telefonicznej i wdrażaniem usług elektronicznych ulega zmianie numer faksu Urzędu Gminy w Żórawinie.
Nowy numer to 0-71 7234900.

Udostępnij: