Zmiana numeru faksu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

blog-img-08

W zwišzku z rozbudowš centrali telefonicznej i wdrażaniem usług elektronicznych ulega zmianie numer faksu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie.
Nowy numer to 0-71 7234570.

Udostępnij: