Zmiana numeru faksu Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej

blog-img-08

W zwišzku z rozbudowš centrali telefonicznej i wdrażaniem usług elektronicznych ulega zmianie numer faksu Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie.Nowy numer to 0-71 7234259.

Udostępnij:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email