Złożono wnioski na remont placów zabaw w Bratowicach i Turowie w ramach „ODNOWY WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”

blog-img-08

W ramach tegorocznego naboru w programie „Odnowy wsi dolnośląskiej” Gmina Żórawina złożyła  wniosek na remont i budowę placów zabaw w Bratowicach i Turowie. Wnioskowana kwota to 30 000 zł, co stanowić będzie połowę wartości realizacji inwestycji.

Przewidywany zakres to usunięcie starych, nie nadających się do użytkowania elementów urządzeń zabawowych i zastąpienie ich nowymi. Nastąpi montaż następujących kompletów urządzeń zabawowych:

Udostępnij: