ZŁOTE CHŁOPAKI Z RZEPLINA

blog-img-08

W dniu 05 paŸździernika 2014 roku, na zaproszenie zaprzyjaźŸnionego naszej jednostce Komendanta Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Strzelinie – druha Jana Klusaka, drużyna naszych młodzików wystartowała w czwartych gminnych zawodach sportowo-pożarniczych MDP w Nowolesiu (pow. Strzeliński). Zawody zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Polsko-Czeska współpraca w kontekœcie X Rocznicy wejœścia do UE – współpraca Libchavy i Strzelina”. W tej nieoficjalnej rywalizacji, organizowanej przez strażaków z nowoleskiej Ochotniczej Straży Pożarnej udział wzięło sześœć drużyn młodzieżowych.
Na zawody składała się tylko jedna konkurencja, ćwiczenie bojowe. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwało trzech sędziów z Jednostki Ratowniczo – Gaœniczej PSP w Strzelinie, powołanych przez Komendanta Powiatowego PSP Strzelin – brygadiera Wiesława Kapierza.

Najlepiej przygotowanymi kandydatami na przyszłych strażaków okazali się członkowie MDP Rzeplin z wynikiem 32 sekundy, zajmując tym samym pierwsze miejsce.

Zaraz za nimi, z wynikiem 36 sekund, uplasowali się młodzi adepci pożarnictwca z Nowolesia, natomiast trzecie miejsce zajęli przedstawiciele jednostki z OSP Przeworno.
Należy zaznaczyć, że przed rokiem nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła na zawodach sportowo-pożarniczych w Nowolesiu trzecie miejsce.

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach zostały uhonorowane statuetkami oraz dyplomami gratulacyjnymi a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc pucharami, które wręczyła Pani Dorota Pawnuk Burmistrz Miasta Strzelin.
Po wręczeniu nagród, młodzi strażacy udali się na smaczny poczęstunek, który został przygotowany przez strażaków OSP i mieszkańców Nowolesia.
Przy okazji zawodów sportowo-pożarniczych swoje umiejętnoœci zaprezentowali druhowie ochotnicy z Libchave, wykonując ćwiczenie bojowe wg. startów PSP.

Za zaproszenie na zawody jeszcze raz chcielibyœmy serdecznie podziękować Komendantowi Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Strzelinie Janowi Klusakowi (Naczelnik OSP Nowolesie).
Pozdrawiamy i do zobaczenia za rok!
 

Udostępnij: