Zjazd Gminny OSP RP w Żórawinie

blog-img-08

W sobotę 25 czerwca 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Uroczystego otwarcia  dokonał Wójt Gminy Żórawina a zarazem  Prezes ZOG ZOSP RP dh Jan Żukowski, który powitał wszystkich druhów oraz zaproszonych gości. Prezes podziękował wszystkim druhom za ciężką i codzienną służbę. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Józef Kmonk oraz  Skarbnik Gminy Żórawina – Krzysztof Bagiński. Podczas zjazdu podsumowano między innymi okres kadencji 2011-2016 i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został Jan Żukowski Wójt Gminy Żórawina, a Komendantem Gminnym został druh Marek Rompalski.

Udostępnij: