#zdrowy_raKtownik

blog-img-08

„NIE dla raka w straży” – pod tym hasłem, 15 lutego br. w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie, odbyły się warsztaty dla strażaków OSP z terenu gminy Żórawina, które zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żórawinie. Spotkanie miało na celu zobrazowanie strażakom – ochotnikom istoty regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym i dbałości o swoje zdrowie. Służba w straży pożarnej tak ochotniczej jak i zawodowej, związana jest, oprócz ryzyka wystąpienia różnego rodzaju urazów, zatruć, czy też  negatywnego działania stresu, z wystąpieniem u strażaków chorób nowotworowych spowodowanych działaniem substancji kancerogennych. Same zachorowania są odwleczone w czasie, objawy występują często u strażaków będących już na emeryturze i są skutkiem długoletniej ekspozycji na kancerogeny. Fakt powiązania zachorowań na raka, a służby w straży i narażenia na substancje szkodliwe występujące w środowisku pracy strażaka, został poparty wieloma badaniami na całym świecie. Niestety w Polsce nie prowadzono dotychczas żadnych oficjalnych badań na ten temat, nie znamy skali problemu w naszym kraju, ale zakładać należy że nie będzie on inny niż w innych krajach, dlatego też posługujemy się wynikami pochodzącymi z innych krajów.

Na zaproszenie Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żórawinie, szkolenie poprowadził kpt. Paweł Łabędzki z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 9 we Wrocławiu. Prowadzący wykład podkreślił, że strażacy nie mogą zapominać o dbałości i ochronie własnego zdrowia. Przedstawił podstawowe zasady, o których strażacy powinni pamiętać podczas akcji ratowniczo-gaśniczej:

– założyć maseczkę o klasie filtracji minimum P 2,

– nie traktować kominiarki jako zastępstwa maseczki,

– używać rękawiczek nitrylowych pod rękawicami bojowymi,

a po akcji:

– oczyścić ubranie specjalne i sprzęt wstępnie na miejscu działań,

– po dojeździe do remizy wyprać ubranie, rękawice, kominiarkę oraz wyczyścić sprzęt i kabinę załogi w pojeździe,

– jak najszybciej wziąć prysznic i zmienić bieliznę, którą strażak miał pod ubraniem specjalnym.

Strażacy mogli dowiedzieć się również jakie czynniki powodują pogorszenie ich stanu zdrowia, gdzie jest najwięcej zanieczyszczeń i w jaki sposób na co dzień mogą je ograniczać. Kpt. Łabędzki podkreślił, że strażacy znajdują się w czołówce grup zawodowych, które są najbardziej narażone na zachorowania nowotworowe. Najczęstsze nowotwory pojawiające się wśród strażaków to: rak skóry, rak prostaty, rak żołądka, rak płuc, rak przełyku, rak mózgu.

Co jest problemem? Zmiany wymagają dwu rzeczy. Nakładów finansowych i zmiany nastawienie samych ratowników. O ile nakłady finansowe w  krótkim okresie czasu są trudne  do uzyskania bez wsparcia systemowego jednostek nadrzędnych takich działań jak na przykład zakup urządzeń do prania i czyszczenia ubrań i sprzętu, o tyle część działań jest kwestią organizacyjną  lub jest  łatwa do zrealizowania niskim kosztem w krótkim czasie. Dodatkowo bardzo ważna jest edukacja samych ratowników – wytworzenie w nich świadomości zagrożenia i stworzenie dobrych nawyków. Jedynie w taki sposób, a nie poprzez narzucenie sztywnych procedur bez zrozumienia ich sensu, możliwe są zmiany.

Problem jest na tyle duży, że Światowa Organizacja Zdrowia, poprzez jedną ze swoich agend czyli Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, wskazała strażaków jako jedną z grup zawodowych potencjalnie obarczoną dużo większym ryzykiem zachorowań na nowotwory. Zaleciła również dalsze badania tego problemu oraz sposobów minimalizacji zachorowań.

Pierwsze kroki w tym temacie Urząd Gminy w Żórawinie już poczynił zakupując jeden zestaw: pralkę i szafę do suszenia ubrań specjalnych do remizy w OSP Rzeplin, z której będą mogły korzystać wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Żórawina.

Udostępnij: