Zdjęcia z półkolonii w Przecławicach

blog-img-08

W dniach 10-20 sierpnia 2011r. w świetlicy wiejskiej w Przecławicach odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży. W świetlicy odbywały się zajęcia sportowe i plastyczne, dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Parku Jurajskiego w Krasiejowie, do Polanicy- Zdrój i Wambierzyc oraz do Aquaparku we Wrocławiu. Półkolonie zakończyły się rodzinnym piknikiem i ogniskiem z kiełbaskami. Akcja letnia w Przecławicach odbyła się już po raz drugi, inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Węgłowski. W tym roku zajęcia prowadziły Anna Stelmach i Karolina Górska, przy udziale sołtysa Wojciecha Suchodolskiego, rodziców dzieci i mieszkańców Przecławic. Środki finansowe na ten cel pochodziły z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień i funduszu sołeckiego Przecławic.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Udostępnij: