Zdjęcia z półkolonii w Przecławicach

blog-img-08

W dniach 10-20 sierpnia 2011r. w œwietlicy wiejskiej w Przecławicach odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży.
W œwietlicy odbywały się zajęcia sportowe i plastyczne, dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Parku Jurajskiego w Krasiejowie, do Polanicy- Zdrój i Wambierzyc oraz do Aquaparku we Wrocławiu.
Półkolonie zakończyły się rodzinnym piknikiem i ogniskiem z kiełbaskami.
Akcja letnia w Przecławicach odbyła się już po raz drugi, inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Wiceprzewodniczšcy Rady Gminy Ryszard Węgłowski.
W tym roku zajęcia prowadziły Anna Stelmach i Karolina Górska, przy udziale sołtysa Wojciecha Suchodolskiego, rodziców dzieci i mieszkańców Przecławic.
Œrodki finansowe na ten cel pochodziły z Gminnej Komisji Rozwišzywania Problemów Uzależnień i funduszu sołeckiego Przecławic.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć – dostępne sš w dziale menu Galerie zdjęć.

Udostępnij: