Zdjęcia z półkolonii w Krajkowie

blog-img-08

W dniach 1-5 sierpnia 2011r. w świetlicy wiejskiej w Krajkowie odbyły się letnie zajęcia rekreacyjno- sportowe za dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był sołtys Krajkowa -Marian Zawiślak. Zajęcia prowadziły Anna Stelmach i Monika Zawiślak przy udziale rodziców dzieci. Dzieci chętnie wzięły udział w wycieczkach- do Parku Jurajskiego w Krasiejowie oraz do Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Ślaskiej. Na boisku i w świetlicy wiejskiej odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe i piknik rodzinny. Środki finansowe na ten cel pochodziły z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Udostępnij: