Zbiórka objazdowa odpadów

blog-img-08

Zbiórka objazdowa dla nieruchomoœci zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie zostanš odebrane segregowane odpady, odbędzie się na terenie gminy Żórawina w dniach: 05.05.2014r. – 16.05.2014r.

Odbierane będš następujšce odpady:
– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
– zużytych opon,
– przeterminowanych leków,
– chemikaliów i innych substancji,
– zużytych baterii i akumulatorów,
– odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Szczegółowy harmonogram odbioru

Udostępnij: