Zbiórka objazdowa – Gmina Żórawina

blog-img-08
Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów gromadzonych przez mieszkańców, z dniem 1 lutego 2021 roku, odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów poremontowych i budowalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Żórawina, odbywać się będzie na podstawie indywidualnych zgłoszeń (mailowo lub telefonicznie), w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z firmą odbierającą odpady: P.H.U. MAK-MET, Stanisław Juśkiewicz.
 
Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: taksowka.odpadowa@gmail.com lub telefonicznie w poniedziałki, pod numerem: 723 220 120. Przy zgłoszeniu niezbędne jest podanie nr ID, przypisanego do nieruchomości.
 
Odbiór odpadów będzie możliwy tylko po okazaniu potwierdzenia wniesienia opłat za ich odbiór (opłata za gospodarowanie odpadami wniesiona na konto Związku) i organizowany jest wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żórawina. Każda zadeklarowana nieruchomość może dwukrotnie w ciągu roku zgłosić potrzebę takiego odbioru. 

ULOTKA – tutaj

Regulamin taksówki – tutaj 
 
Wprowadzenie Taksówki Odpadowej oznacza, że na terenie gminy Żórawina NIE będą odbywać się zbiórki objazdowe, jak w dotychczasowej formie. 
 
Równocześnie przypominamy, że w/w odpady pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych, można przywieźć i oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz mobilnych PSZOK. Szczegóły w zakładce PSZOK. 
 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, Związek apeluje do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad postępowania epidemiologicznego, zachowanie dystansu od osób odbierających odpady oraz wystawianie tylko i wyłącznie odpadów objętych zbiórką. Zwracamy również uwagę na to, że Brygady nie będą odbierać niewłaściwie wystawionych odpadów.

Udostępnij: