ZBIÓRKA OBJAZDOWA GMINA ŻÓRAWINA 2015 r.

blog-img-08

Odbiór odpadów z nieruchomoœci zamieszkałych:

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
– mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
– zużytych opon,
– odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni, z wyjštkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych na które zostaną ustawione w poszczególnych miejscowoœciach kontenery zbiorcze.
Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą odebrane.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów podczas zbiórki

Udostępnij: