Zbiórka elektroœmieci i odpadów wielkogabarytowych

blog-img-08

W dniach 20 i 27 wrzeœnia (pištek) 2013 r. na terenie Gminy Żórawina zorganizowany zostanie odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów i innych substancji oraz zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Udostępnij: