Zawiadomienie Wójta Gminy Żórawina z dnia 29 lipca 2010 r.

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina działajšc na podstawie Rozporzšdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paŸdziernika 2006 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i właœciwoœci organów w tych sprawach (Dz.U. 2006, Nr 191, poz. 1415) podaje do publicznej wiadomoœci /sołectwa/ informacje w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania w Gminie Żórawina:

POLECAM przeprowadzić w dniu 1 sierpnia 2010 r. o godz. 17.00 treninguruchomienia systemu alarmowego /ogłoszenie alarmu powietrznego/
– cišgły modulowany dŸwięk syreny w okresie 1 minut.

Uruchomiony alarm jednoczeœnie jest upamiętnieniem minutš ciszy, obchodów 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Udostępnij: