ZAWIADOMIENIE o zastępczej organizacji ruchu na al. Niepodległości w Żórawinie

blog-img-08

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 28.05.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać  będzie zastępcza organizacja ruchu – w zakresie zastosowania sygnalizacji świetlnej na Al. Niepodległości  w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w tym rejonie – 11.07.2019r.

Udostępnij: